Polskie placówki dyplomatyczne w Europie

Państwo
Rodzaj placówki

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

Państwo: Rosja
Rodzaj placówki: konsulat generalny
Kontynent: Europa

Kasztanowaja Aleja 51, 236000 Kaliningrad
Adres do korepondencji: ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo, skr. poczt. 20
Telefon: (00-74012) 27 35 77, 95 04 19
Faks: (00-74012) 95 54 36Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności