weuropie.info
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela
telefony: +32 2 780 45 02
fax: +32 2 736 04 64
e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl