Polskie placówki dyplomatyczne w Europie

Państwo
Rodzaj placówki

Ambasada Polska w Szwecji w Sztokholmie

Państwo: Szwecja
Rodzaj placówki: ambasada
Kontynent: Europa

Karlavägen 35
S-114-31 Stockholm
Telefon: (00-46 8) 50 57 50 00
Faks: (00-46 8) 50 57 50 86

E-mail info.polen@swipnet.se

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Sztokholmie

Friggagatan 4

SE-114 27 Stockholm

Telefon: (00-46 8) 453 84 20

Faks: (00-46 8) 21 61 88

E-mail: polens.ambassad@mbox.300.swipnet.se

www.polcommerce.com  Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif